Meny
Fretex slagord

Er du endringsdyktig?

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.

Fremtiden kan ikke vedtas, den må skapes.
Ut ifra et slikt perspektiv vil endring være en prosess som tar tid og krever vedvarende lederoppmerksomhet. Det er viktig at ledelsen underveis i prosessen også tar organisasjonkulturen på alvor, og er seg sine signaler bevisst. En virksomhet består av enkeltindivider som tilsammen former en helhet. Medarbeiderne i en organisasjon kan ikke forandres, men de kan forandre seg. Det betyr at de ikke bare kan endre seg, det vil si sine forestillinger og handlinger – de må i like stor grad være endringsskapere av en ny hverdagsvirkelighet som nye fremgangsmåter, prosedyrer, metoder – i samspill med sine ledere.*

Endring er en del av hverdagsvirkeligheten, om den kommer initiert fra ytre hold eller indre behov. Det er derfor nyttig å bruke anledningen til å reflektere over om dere gjør de riktige tingene, ikke bare om dere gjør tingene riktig?
Endringsdyktige medarbeidere er en stor ressurs i slike prosesser. Derfor er det viktig å kjenne dem slik at du kan spille på dem og dermed styrke organisasjonen.

«Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul, mens andre går ut for å bygge vindmøller."
(kinesisk ordtak)

Hva kjennetegner en som bygger vindmøller:
Fokus: Personen vil søke informasjon heller enn å vente på den. Videre vil han/hun identifisere hva en har kontroll over og konsentrerer tiltak om det man kan gjøre noe med. Han/hun vil også systematisk planlegge hvilke oppgaver som skal gjøres for å implementere endringen.

Fleksibel: Selv om en er fokusert må en ha evnen til å improvisere! Personen vil tilpasse oppgavene og tilnærmingsmåtene til endrede rammebetingelser og krav. Han/hun vil være i stand til å operere effektivitet selv om ikke alle strukturerer er på plass og vil ta sjanser for å få ting gjort – utøver MOT!

Fasiliterende: Vindmøllebyggeren vet hvilken omstillingsfase folk er i og hjelper de som strever med endring. Han/hun vil samarbeide med andre for å nå målene og fokusere på fordelen ved endringene både for seg selv og andre

Fort: Han/hun opprettholder momentum og kommer videre. Dette gjøres ved å samle informasjon og hente frem ideer for å fjerne blokkeringer som kan bremse fremdrift.Beslutninger blir tatt med fokus på å komme videre.

Referanser
Balogan 2005, Balogan og Hailey 2008, Alvsson og Svenningson 2008
Cabe, 2005
Kuvaas, 2013
Spurkeland, 2012

logo