Meny
Fretex slagord

Har du funnet dialogkoden?

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.

Dialogen er den likeverdige og balanserte samtalen, ditt viktigste verktøy som leder. For at begge parter skal oppleve en samtale som god, må de finne sin felles unike dialogkode. Dialogkoden kan beskrives som kvalitetsbetegnelsen for opplevd samtaleharmoni. For å oppnå dette må en omstille sitt dialogmønster slik at det er tilpasset den personen en snakker med.

Øvingsoppgave
Reflekter over følgende:

Din stemmekvalitet
- Styrke og tempo

Ditt språk
- Vokabular, ordmengde og vanskelighetsgrad

Din intensitet
- Emosjonelle ladning og tvingende/spørrende samtaleform

Neste gang du har en dialog, lytt etter din samtalepartners dialogmønster og kalibrer (omstill) ditt dialogmønster slik at det passer inn.

logo