Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

APS

APS er en forkortelse for Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet, og er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å finne ut hvor mye du klarer å jobbe og hva du kan jobbe med. Eller for deg som har behov for å komme i en aktivitet etter en sykdom, skade eller lignende.

Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsoppgaver og arbeidsområder, som er tilpasset din kompetanse, interesser og forutsetninger, og du vil få oppfølging fra din egen veileder etter behov. Det tilbys arbeidspraksis innen butikk, transport, lagerarbeid og ulike former for lett produksjonsarbeid. Varigheten på tiltaket tilpasses dine behov og muligheter på arbeidsmarkedet, og du kan være i tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Målsettingen med tiltaket er å styrke dine muligheter til å skaffe arbeid eller beholde ditt nåværende arbeid.