Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Arbeid med bistand

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Er du klar for å prøve deg i jobb? Arbeid med bistand (AB) tar utgangspunkt i dine ressurser og mål.

Fra Fretexmetodehefter

Sysselsettingen i Norge er høy, men kanskje er du blant dem som har utfordringer med å få fotfeste i arbeidslivet? Gjennom Arbeid med bistand (AB) hos Fretex kan du få mulighet til å se dine ressurser og jobbmuligheter i et nytt lys.

Mål

Målet er å sikre deg tilgang til en betalt jobb i det åpne arbeidsmarkedet som du også kan beholde. Også hvis du har nedsatt arbeidsevne.

Fokus

I tilbudet Arbeid med bistand i Fretex er det kontinuerlig fokus på sikre en god «match» mellom deg og bedriften. Du får prøve ut forskjellig type jobber i bedrifter, hvor du opparbeider kompetanse og erfaring, og finner ut hva du trives med.

Vår rolle

Jobbkonsulenten fra Fretex vil kunne fungere som en veileder for både deg og arbeidsgiver, og gi bistand ved eventuelle utfordringer.

Jobbgaranti

I Fretex tilbyr vi jobbgaranti til alle i Arbeid med bistand. Jobbgarantien betyr at vi garanterer deg minst ett relevant jobbtilbud i løpet av tiden du er i AB. Vi inngår en avtale, og sammen lykkes vi med å nå målet! Les mer om jobbgarantien her.

Fretexmetoden

I Fretex er vi opptatt av å jobbe etter de metodene som virker best for å nå målet om å få flere i jobb. Vi er opptatt av å utvikle og forbedre oss, slik at du får mest mulig igjen for tiden du er her. Fretexmetoden er bygget på kravspesifikasjonene vi har fra NAV, beste praksis som er utviklet i Fretex-selskapene og den metodiske tilnærmingen "Supported Employment" (SE). Les mer om Fretexmetoden og SE her.

Klar?

Du har grunn til å tro på fremtiden - er du klar for å prøve deg i jobb? Ta kontakt med ditt NAV-kontor for å få vite mer.