Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Arbeid med bistand (AB) hos Fretex

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Arbeid med Bistand (AB) – en vei til jobb. Med utgangspunkt i tro på fremtiden og den enkeltes ressurser. Utprøving i ordinært arbeidsliv.

Ut i jobbArbeid med Bistand (AB) – en vei til jobb

Sysselsettingen i Norge er høy, men enkelte mennesker har utfordringer med å få fotfeste i arbeidslivet. Fretex er opptatt av å bruke ressursene som personer i yrkesaktiv alder har, og gi alle en grunn til å tro på fremtiden.

Mål

Målet er å sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne får tilgang til og opprettholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet.

Fokus

I tilbudet Arbeid med bistand er det kontinuerlig fokus på sikre en god «match» mellom arbeidsgiver og jobbsøker.

Vår rolle

Jobbkonsulenten fra Fretex vil kunne fungere som en rådgiver til arbeidsgiver, og gi bistand ved potensielle utfordringer.

Verktøy

Arbeid med Bistand i Fretex benytter Supported Employment (SE) som metodisk tilnærming. Den metodiske tilnærmingen er en proaktiv policy som er i tråd med FN’s konvensjon om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse.