Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Arbeid med Bistand, Haugesund

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.

om oss | kontakt oss | arbeidsrettede tiltak | arenaer for arbeidstrening | kurs

Målgruppe

Arbeid med Bistand er et tiltak for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid og som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få og beholde arbeid. Jobbsøkerne skal være tilstrekkelig avklart på forhånd, enten i et annet avklaringstiltak eller av veileder i NAV og skal være motivert for jobb i det ordinære arbeidslivet.

Mål

Målet er å gi jobbsøkeren fast ansettelse i ordinært arbeidsliv.

Innhold

I Arbeid med Bistand er det kontinuerlig fokus på formidling til ordinært arbeid. Jobbsøkeren får bistand i form av kartlegging, karriereveiledning og hjelp til å finne egnet arbeidsplass og opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Jobbkonsulenten som jobber sammen med jobbsøkeren vil også bistå med tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.

I Arbeid med Bistand benyttes hospitering/utprøving, praksis og midlertidig ansettelse i ordinært arbeid som en integrert del av tiltaket på veien mot fast ansettelse i arbeidslivet.

Kurs

I tiltaket tilbyr vi karriereveiledning og interessetester som SCI-A og Job pics som skal hjelpe jobbsøkeren til å definere sine mål og yrkesønsker frem mot ordinært arbeidsliv. Jobbsøkerne skal også delta i jobbverksted der man blant annet går gjennom skriving av søknader og CV, informasjon om muligheter i arbeidslivet og intervjutrening.

Jobbgaranti

Arbeid med Bistand har jobbgaranti, dvs at Fretex garanterer jobbsøkeren minst ett relevant jobbtilbud innen utløpet av tiltaket. For at garantien skal gjelde, forplikter søkerne seg til en egeninnsats som inkluderer å gjennomføre avtalte aktiviteter, samt være aktivt jobbsøkende. Fretex og jobbsøker utarbeider sammen en individuell aktivitetsplan. For at målet om jobb skal nås gjennomføres kompetansebyggende tiltak som jobbverksted med tilhørende intervjutrening og jobbsøkeaktiviteter.

Varighet

Varigheten skal tilpasses individuelle behov når det gjelder mulighetene på arbeidsmarkedet. Arbeid med bistand har maksimal varighet på tre år. Dersom tiltaket brukes ved overgang fra skole eller soning i institusjon kan varigheten forlenges med inntil 6 måneder.

Kontakt

Fagansvarlig Arbeid med Bistand

Åse Boge

Tlf: 52 70 10 05

Mob: 402 12 895

Send e-post