Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
For noen jobbsøkere er dette veien tilbake til jobb!

dame tekstil mottak attføring jobb sortering

I Norge er en stor del av befolkningen tilknyttet det ordinære arbeidslivet, men noen faller utenfor.

APS - arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Det er sammensatte grunner til at personer ikke er i lønnet arbeid, og noen har behov for hjelp på veien tilbake til arbeidslivet. Fretex tilbyr Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - et tiltak som gir mennesker muligheten til å komme seg tilbake i arbeid gjennom arbeidsutprøving, kartlegging og funksjonsavklaring.

Trygg rekruttering

Tiltaket har en tidsramme på ett år, og jobbsøkerne mottar ytelser fra folketrygden. I løpet av denne tiden kan arbeidspraksis i en ordinær bedrift være hensiktsmessig for enkelte. På denne måten får personen arbeidserfaring og trening samtidig som arbeidsgiveren og jobbsøker får muligheten til å bli kjent med hverandre, slik at en senere ansettelse kan vurderes.

Arbeidsgivere som tar imot en av våre jobbsøkere har ingen økonomiske forpliktelser overfor jobbsøker eller Fretex. Til gjengjeld har arbeidsgiver ansvar for å stille med ulykkesforsikring, opplæring og eventuelt arbeidstøy for arbeidstaker. Praksistiden kan variere fra fylke til fylke.

Tett oppfølging

I løpet av arbeidsperioden vil en jobbkonsulent følge opp både jobbsøkeren og arbeidsgiveren, noe som innebærer regelmessige besøk på arbeidsplassen, telefonkontakt, samt å være tilgjengelig for både arbeidsgiver og jobbsøker ved behov. Målet med tiltaket og praksistiden er å styrke den enkeltes muligheter for å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet.