Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
En vei til jobb for deg som har behov for å prøve ut arbeidstid, stillingsandel og oppgaver for å få avklart din arbeidsevne.

Fra FretexmetodehefterFretex tilbyr arbeidspraksis til deg som trenger å avklare din arbeidsevne. I APS fokuserer vi på å prøve ut arbeidstid, stillingsandel og oppgaver, samt hva som skal til for at akkurat du skal komme tilbake i arbeid.

NAV søker inn personer til tiltaket etter at det er foretatt en arbeidsevnevurdering.

Din prosess

I løpet av tiltakstiden samarbeider du som jobbsøker tett med en jobbkonsulent, og dere blir sammen enig om hvordan tiden hos Fretex skal brukes best mulig for å komme i jobb.

I tilbudet legges det vekt på hva som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. Det er din utvikling som jobbsøker som er viktigst. Derfor blir det sentralt at du selv har eierskap til selve prosessen som skal ende i jobb.

Sammen med jobbkonsulent lager du en progresjonsplan der mål og delmål formuleres tidlig i tiltakspeioden.

Arbeidspraksis

Arbeidspraksis kan gjennomføres innenfor Fretex sitt brede spekter av arbeidsoppgaver hvor en arbeidsleder følger opp hver enkelt, eller hos arbeidsgivere utenfor Fretex.

Tiltakstiden er på inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Jobbsøker mottar ytelse fra folketrygden.

Fretexmetoden

De bærende prinsippene i måten vi jobber på er en individrettet tilnærming med fokus på ressurser og muligheter. I Fretex er vi opptatt av å jobbe etter de metodene som virker best for å nå målet om å få flere i jobb. Vi er opptatt av å utvikle og forbedre oss, slik at du får mest mulig igjen for tiden du er her. Fretexmetoden er bygget på kravspesifikasjonene vi har fra NAV, beste praksis utviklet i Fretex-selskapene og den metodiske tilnærmingen "Supported Employment" (SE). Les mer om Fretexmetoden og SE her.