Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet hos Fretex

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et arbeidsrettet tiltak for mennesker som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid gjennom kartlegging, langsiktig avklaring og/eller arbeidstrening.

Målgruppe

Tiltaket er tilgjengelig for jobbsøkere der arbeidsevnevurdering konkluderer med nedsatt Fra Fretexmetodehefterarbeidsevne. Personer som deltar på tiltaket APSfår tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging, med mål om å skaffe eller beholde arbeid. I løpet av tiltaket er det også mulig å kartlegge den enkeltes arbeidsevne på en nyansert måte, slik at veien videre tar utgangspunkt i både jobbsøkers ressurser og begrensinger.

Veien mot jobb

I tilbudet er det et fokus på veien mot arbeid, og de faktorene som vil styrke jobbsøkers muligheter på arbeidsmarkedet. Fretex legger vekt på å tilby et hensiktsmessig og effektivt tiltaksløp med hovedvekt på oppdraget fra NAV, som formuleres i bestillingen med utgangspunkt i aktivitetsplanen. For at den enkelte jobbsøker skal oppleve eierskap til selve tiltaksprosessen, lages det i oppstarten av tiltaksperioden en individuell aktivitetsplan, der mål og delmål formuleres.

For at målet om jobb skal nås, kan det gis tilbud om jobbverksted med intervjutrening og jobbsøkeraktiviteter; kartlegging av jobbsøkernes muligheter på arbeidsmarkedet; CV skriving og jobbsøk.

Varighet

Tidsrammen på tiltaket er inntil 12 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 12 måneder ved behov.

Fretexmetoden

Rammen for APS i Fretex er Fretexmetoden, der "Supported Employment" (SE) danner den metodiske plattformen. Målet er å sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne får tilgang til, og beholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. Les mer om Fretexmetoden her.