Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Arbeidsrettet rehabilitering

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Arbeidsrettet rehabilitering er et individuelt tilpasset tilbud som kan føre til raskere tilbakevenning til arbeid. Tiltaket er for personer som er sykemeldte eller personer som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn hva NAV kan tilby.

Mål

Målet for tiltaket at deltakeren skal bli friskmeldt og tilbakeført til egen jobb, eller eventuelt tilbakeført til NAV som aktiv jobbsøker.

Fra Fretexmetodehefter

Innhold

Arbeidsrettet rehabilitering har et arbeidsrettet fokus. Vi jobber med å gi deltakeren hjelp til å mestre helserelaterte- og sosiale problemer som kan være til hinder for at han eller hun kan beholde arbeidet sitt. Tiltaket styrker deltakerens muligheter til å komme ut i ordinært arbeidsliv igjen. Vi tilbyr motivasjons- og mestringsaktiviteter, samt mulighet for individuelt treningsopplegg.

Hvis deltakeren allerede er i et arbeidsforhold, og er sykmeldt, foregår rehabiliteringen i tilknytning til jobben. Hvis det viser seg at det ikke er aktuelt med tilbakeføring til nåværende arbeidsforhold, gir vi bistand med sikte på overgang til annet arbeid.

Hvis deltakeren ikke har et arbeidsforhold, kan deltakeren få mulighet til arbeidsutprøving med bistand fra en jobbkonsulent for å finne helsetilpasset arbeid.

Deltakeren får individuell veiledning og kartlegging av hvilket arbeid som kan passe ved hjelp av interesseverktøyet Job pics. Jobbkonsulenten vil også hjelpe deltakeren med søknads- og CV skriving.

Kurs

Vi tilbyr kurs med fokus på fysisk helse, som ryggtrening, sirkeltrening, pilates og turgrupper. I tillegg kan vi tilby kurs innen livsstil og kosthold.

Varighet

Tiltaket har som hovedregel en varighet på inntil 4 uker. Tiltaket kan i særlige tilfeller forlenges, maksimal varighet på tiltaket er 12 uker.