Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Avklaring

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Avklaring hos Fretex tilbyr deg kartlegging av din nåsituasjon og utprøving av din arbeidsevne.

Din prosess, din plan!

Målet med prosessen i Avklaring er at du skal få innsikt i de ressursene og mulighetene du har, slik at du kan nå dine egne kortsiktige og langsiktige karrieremål. Du får en jobbkonsulent som følger deg opp underveis. Sammen lager dere en individuell handlingsplan, som beskriver målet ditt og hvordan du og Fretex kan jobbe sammen for å nå dette målet.

Avklaring i praksis

Praktisk arbeidsutprøving er en stor del av Avklaring. Du vil få tilpassede og varierte arbeidsoppgaver, i vekselvirkning med veiledning. Arbeidsutprøvingen kan enten gjøres internt i Fretex eller i en ekstern bedrift. Avklaring gjennom Fretex kan ha en varighet fra 4 til 12 uker.

Målet med Avklaring er at du som jobbsøker etter endt løp har fått mer kunnskap om deg selv og hvilke muligheter du har, slik at det er enklere for deg å ta beslutninger rundt arbeid og karriere. Kanskje mestrer du noe nytt? Etter endt avklaring får du og NAV en rapport av Fretex som inneholder en vurdering av din arbeidsevne og behov per idag, og forslag til veien videre. I denne rapporten har du også selv anledning til å si noe om opplevelse av mestring, ønsket yrkesvei osv.Fra Fretexmetodehefter

Avklaring - åpner nye muligheter!