Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Avklaring hos Fretex

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Avklaring av personers arbeidsevne hos oss i Fretex- en investering for gode avgjørelser!

Fra FretexmetodehefterAvklaring i Fretex tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at de hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, og trenger bistand til kartlegging og utprøving av arbeidsevne.

Målet er at jobbsøker skal få innsikt i egne ressurser og muligheter, for å ta gode informerte valg og nå egne mål.

Individuelt tilpasset løp

Avklaringstiltaket til Fretex har en individuell tilnærming, der individuelle behov og bestillingen fra NAV er styrende. Ved tiltaksstart utarbeider jobbsøker en individuell handlingsplan sammen med sin jobbkonsulent.

Internt i Fretex, eller hos ekstern arbeidsgiver

Arbeidsutprøvingen vil i hovedsak foregå i en av våre avdelinger. Dersom det er hensiktsmessig kan denne utprøvingen foregå i ekstern bedrift.

Kartlegging, vurdering og sluttrapport

Fretex leverer ved avklaringens slutt en rapport med kartlegging av nåsituasjon og faglige vurderinger for videre tiltak/aktiviteter og eventuelle bistandsbehov.

Varighet

Avklaring i skjermet virksomhet kan ha en varighet fra 4 til 12 uker.

Tett dialog med Nav

I tiltaksperioden vil jobbkonsulenten i Fretex ha tett dialog med NAV.

Fretexmetoden

Rammen for Avklaring i Fretex er Fretexmetoden, der "Supported Employment" (SE) danner den metodiske plattformen. Målet er å sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne får tilgang til, og beholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. Les mer om Fretexmetoden her.