Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Fretex Dialog - kurs

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Relasjonsledelse - Møtestruktur - Tilbakemeldinger - Synlighet

Team

Kurstilbud 2015


Innføring i Relasjonsledelse

”Når jeg snakker med en sjef får jeg følelsen av at han/hun er viktig.
Når jeg snakker med en leder får jeg følelsen av at jeg er viktig.”

Hvem er du for dine medarbeidere?
Relasjonsledelse er en ledelsesteori utviklet av Jan Spurkeland og bygger på prinsippene om gjensidig avhengighet/relasjonelt mot. Teorien har røtter i norsk ledertradisjon og den norske arbeidsmiljøloven. Videre får den støtte fra internasjonal og norsk forskning. Kvaliteten på relasjonen mellom leder og medarbeider er den faktoren som gir størst effekt på effektivitet og lønnsomhet, medarbeidere yter mer under en menneskeorientert ledelse.

Kurset vil være en blanding av teori, eraringsbaserte eksempler, gruppeoppgaver og filmklipp.
Du vil lære og oppleve hvordan være en leder som påvirker sine medarbiedere til måloppnåelse gjennom tillitsrelasjoner.

Tidspunkt: 15.september kl.09-15
Sted: Kokstaddalen 5
Pris: 950,- eks. moms, inkludert lunsj
Bindende påmelding innen 2/9-15 til: dialog@fretex.no


Vil du ha hjelp til å gjøre deg selv og andre god?

I ethvert møte med et annet menneske har du en mulighet til å påvirke slik at den andre kjenner seg psykisk sterkere, mer kompetent og istand til å ta i bruk det beste i seg selv.

Planlegger du en en ledersamling et kick-off eller en fag-dag?

Vi skreddsyr gjerne et opplegg for deg og dine medarbeidere.

Her er noen forslag til temaer som gir merverdi:

 • "Tilbakemeldinger, trenger ikke det jeg...?"
 • "Møtestruktur, hvordan forvandle møter fra tidsfordriv til lønnsomhet"
 • "Fra drøm til virkelighet - tidsplanlegging"
 • "Relasjonell avhengighet og Relasjonell mot"
 • "Har du gjemt deg på kontoret? - Viktigheten av synlig ledelse"
 • "Humor og ledelse"
 • "Kreativitet og ledelse"