Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Hvorfor velge Fretex Dialog

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Relasjonsledelse - Jobbnærvær - Samhandling - Lederutvikling

Team

"Høy kvalitet på det dere leverer- tilstede og tett på"

"Flinke damer som kan faget sitt. Jeg har fått inspirasjon til å jobbe for å være en bedre leder for mine ansatte."

"Jeg er svært fornøyd med samarbeidet. Det var fint at det kom noen utenfra, og at dere hadde et verktøy som viste tydelige hvilke  utfordringer vi har, og at dere gav oss mot og råd i det videre arbeidet."

Fretex Dialog jobber etter anerkjente prinsipper i teorien om relasjonsledelse som er utviklet av Jan Spurkeland. Teorien tar utgangspunkt i den norske Arbeidsmiljøloven og dens forskningsbakgrunn og intensjoner fra 1970-tallet. Relasjonsledelse bygger også på teoriene til Carl Rogers (1902-1987), Daniel Golman og Martin Seligman, samtidig som den henter elementer fra transformasjonsledelse.

Relasjonsledelse handler om å utvikle og opprettholde leders evne til å bygge relasjoner og skape tillit. Altså påvirke til mål-oppnåelse og nærvær på arbeidsplassen gjennom tillitsrealsjoner. Forskning viser at relasjonenskvaliteten mellom leder og medarbeider er en avgjørende faktor i forhold til effektivitets- og produktivitetsgevinst (Kuvaas 2013). Videre at relasjonell forståelse er avgjørende for leders suksess (Langenge mfl. 2005)

Relasjonsledelse bygger på hovedprinsippene om Relasjonell avhengighet og Relasjonelt mot/Relasjonell feighet. Videre handler det om å ha relasjonskompetanse. Dvs. kunnskaper, holdninger, evner og ferdigheter til å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere relasjoner mellom mennesker.

Fretex Dialog vil gjennom kartlegging, bevisstgjøring og oppfølging bidra til at jobbnærværet styrkes på din arbeidsplass. Arbeidsmiljøet bli preget av samhandlingskultur og sykefraværet gå ned når en fokuserer på å styrke leder og bygge gode lag. Gjennom tidligere arbeid med oppfølging av sykemeldte har vi erfart at mye fravær skydes psykososialefaktorer. Vår erfaring er, og forskning viser at sykefraværet går ned i bedrifter hvor ledelsen er relasjonsorientert (Johnsson 2006).