Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Jobbmestrende oppfølging (JMO) i Fretex

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Arbeid og helse - hånd i hånd

Fra Fretexmetodehefter

Hva er JMO?

Jobbmestrende oppfølging (JMO) er et tilbud til deg med psykoselidelser som vil ut i arbeidslivet. JMO innebærer:

- arbeidstrening
- kognitiv trening
- veiledning og individuell oppfølging
- et nært samarbeid med NAV og psykisk helse.

Mål:

Målet er at kombinasjonen mellom arbeidstrening og kognitiv trening skal øke dine muligheter til å få en jobb du kan mestre og beholde over tid.

Hva skjer i JMO?

 • Bli kjent

Vi starter med samtaler for å bli kjent med dine interesser, ressurser og ønsker når det gjelder arbeid. Du får også tilbud om jobbsøkerkurs og interessekartlegging/karriereveiledning.

 • Arbeidspraksis

Du og din jobbkonsulent i Fretex planlegger sammen oppstart i
arbeidspraksis, enten i en ordinær bedrift eller i en av
Fretex sine avdelinger i Drammen.


Veien til en lønnet jobb går ofte via en arbeidspraksis, og vi samarbeider kurs attføring dame PC skjerm pause kopp
med arbeidsgiver for å sikre at du får den opplæringen og progresjonen
du trenger for å nå målet ditt.


Vi holder kontinuerlig kontakt med deg og gir oppfølging på eller utenfor
arbeidsplassen.

 • Kognitiv trening

Kognitiv trening vil si å trene opp funksjoner som bl.a. hukommelse, konsentrasjon, problemløsningsevne og oppmerksomhet.  Treningen foregår ved hjelp av ulike PC-baserte øvelser. Øvelsene tilpasses hver og en, og gir realistisk trening i ulike arbeidssituasjoner.  Det gis undervisning om kognitiv fungering, kognitive vansker, og om bruk av mestringsstrategier. Kognitiv trening foregår i 6 måneder, 2 timer pr. uke, til sammen 40 timer.

 • Samarbeid

For at du skal oppnå ditt ønske om jobb, gjennomfører vi jevnlige samarbeidsmøter med blant annet deg, din behandler i psykisk helse og din kontaktperson i NAV. Her holder vi hverandre oppdatert om status og planlegger veien videre sammen.

 • Samlinger

Som jobbsøker i JMO inviteres du til temakvelder to ganger i året. Det velges ut et aktuelt tema hver gang. Erfaringsutveksling og sosialt samvær er også viktig del av programmet disse kveldene.