Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Jobbmestrende oppfølging (JMO) i Fretex Drammen

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Arbeid og helse - hånd i hånd

Fra Fretexmetodehefter

Hva er JMO?

Jobbmestrende oppfølging (JMO) er et tilbud til personer med psykoselidelser som vil ut i arbeidslivet. Tiltaket innebærer et nært samarbeid med NAV og psykisk helse. I tillegg til arbeidstrening tilbys kognitiv trening (se nedenfor).  Det gis individuell oppfølging og veiledning underveis.

Mål:

Målet er at arbeidstrening kombinert med kognitiv trening skal øke muligheten til å få en ordinær jobb, mestre den og beholde den over tid.

Hva skjer i JMO?

 • Bli kjent

Vi starter med samtaler for å bli kjent med jobbsøkerens interesser, ressurser og ønsker i forhold til arbeid.

Jobbsøkeren får også tilbud om jobbsøkerkurs og interessekartlegging/karriereveiledning.

 • Arbeidspraksis

I samarbeid med jobbsøkeren planlegger vi oppstart i arbeidspraksis,
enten i en ordinær bedrift eller i en av Fretex sine avdelinger i Drammen.
Veien til en lønnet jobb går ofte via en arbeidspraksis, og vi samarbeider
med arbeidsgiver for å sikre at jobbsøkeren får den opplæring og
progresjon som er viktig for å nå sine mål.
Vi holder kontinuerlig kontakt med jobbsøkeren og gir oppfølging på eller
utenfor arbeidsplassen.

 • Kognitiv treningkurs attføring dame PC skjerm pause kopp

Kognitiv trening vil si å trene opp funksjoner som bl.a. hukommelse, konsentrasjon, problemløsningsevne og oppmerksomhet.  Treningen foregår ved hjelp av ulike PC-baserte øvelser. Øvelsene er tilpasset den enkelte og gir realistisk trening i forhold til ulike arbeidssituasjoner.  Det gis undervisning om kognitiv fungering og kognitive vansker, samt bruk av mestringsstrategier. Kognitiv trening foregår i 6 måneder, 2 timer pr. uke, til sammen 40 timer.

 • Samarbeid med Arbeid & Psykisk helse

Deltakelse i JMO innebærer et nært samarbeid med blant annet NAV og psykisk helse. Vi har jevnlige samarbeidsmøter med blant annet jobbsøker, jobbsøkers behandler og kontaktperson i NAV, hvor vi holder hverandre oppdatert om status og planlegger videre framdrift sammen.

 • Samlinger

Jobbsøkerne i JMO inviteres til temakvelder to ganger i året. Det velges ut et aktuelt tema hver gang. Erfaringsutveksling og sosialt samvær er også viktig del av programmet disse kveldene.