Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Kvalifisering (KIA)

Kvalifisering i AMB skal gi reel og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidspraksis. Deltakerne får tidsbestemte arbeidsavtaler, som totalt kan vare inntil 2 år.

Fretex har tilbud om flere typer fagbrev internt i selskapene. I tillegg vi vil legge tilrette for å ta fagbrev eksternt der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Noen av tilbudene til Fretex kan være: Personlig økonomi (SMART), Migranorsk, Jobbklubb, NKI Fjernundervisning (ulike fagretninger).

Lengden på avtalen vurderes individuelt i forhold til den enkeltes handlingsplan og behovet for kvalifisering. Målet er formidling til ordinært arbeid, og deltaker må selv være aktiv jobbsøker i perioden.

I kvalifiseringstiltaket er man midlertidig ansatt, og får tariffestet lønn som er skattepliktig