Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA)

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
Er du arbeidsledig fordi du mangler erfaring og kvalifikasjoner? KiA er et alternativ for å kvalifisere seg til ordinært betalt arbeid.

Vil du ha jobb, er motivert og kan jobbe minst 50%? Hva om du fikk sjansen til å kvalifisere deg til en jobb gjennom Fretex? Hos oss er du fortsatt jobbsøker, men også en medarbeider og lønnsmottaker. Som KiA-medarbeider blir du ansatt i Fretex på tidsbestemte avtaler med tarifflønn, med en maksimal varighet på 2 år.

Fra Fretexmetodehefter

Dette får du

Din egen jobbkonsulent som følger deg gjennom opplæring og jobbsøking.

Opplæring i form av praksis, eller i kombinasjon med kurs og/eller skole.

Ulike interne kurs innen eksempelvis jobbsøk, salg- og kundebehandling, førstehjelp, logistikk, økonomi som en del av din aktivitetsplan.

Hvis målet ditt er fagbrev samarbeider vi med Opplæringskontoret innen det aktuelle fagområdet. Vi samarbeider også med videregående skoler og andre kurstilbydere.

Hospitering i ekstern bedrift kan også være en del av din plan. Da er Fretex fortsatt arbeidsgiver og du beholder lønnen og oppfølgingen fra din jobbkonsulent.

Krav til deg

Det viktigste er at du vil ha en jobb. Ellers stilles det samme krav til oppmøte og produktivitet som i ordinært arbeidsliv.

Jobbgaranti

I Fretex tilbyr vi jobbgaranti til alle i KiA. Jobbgarantien betyr at vi garanterer deg minst ett relevant jobbtilbud i løpet av tiden du er i tiltaket. Vi inngår en avtale, og sammen lykkes vi med å nå målet. Les mer om jobbgarantien her.

Fretexmetoden

I Fretex er vi opptatt av å jobbe etter de metodene som virker best for å nå målet om å få flere i jobb. Vi er opptatt av å utvikle og forbedre oss, slik at du får mest mulig igjen for tiden du er her. Fretexmetoden er bygget på kravspesifikasjonene vi har fra NAV, beste praksis utviklet i Fretex-selskapene og den metodiske tilnærmingen "Supported Employment" (SE). Les mer om Fretexmetoden og SE her.

Hvis du synes dette høres spennende ut tar du kontakt med ditt NAV kontor.