Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) i Fretex

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.
KiA gir jobbsøkeren kompetanse gjennom opplæring og arbeidspraksis. Målet er fast ansettelse.

Fra FretexmetodehefterMål og målgruppe

KiA er et alternativ for å kvalifisere seg til fast arbeid for jobbsøkere som har et stabilt oppmøte, er motivert og som kan jobbe i minst 50 % stilling. KiA-tiltaket skal gi kompetanse gjennom systematisk og tilrettelagt opplæring og arbeidspraksis. En jobbsøker på KiA kan ha mål om fagbrev, kompetansebevis, eller å kvalifisere seg gjennom arbeidspraksis og god referanse på utført arbeid.

Målet er fast ansettelse i ordinær stilling.

Arbeidspraksis og opplæring

Jobbsøker utarbeider sammen med sin jobbkonsulent en individuell aktivitets- og opplæringsplan, som danner grunnlag for videre framdrift mot målet om fast og varig arbeid.

Jobbsøkere i KiA kan enten arbeide hos Fretex, eller hos annen arbeidsgiver. Jobbsøker beholder uansett sin lønn fra Fretex, samt oppfølgingen fra sin jobbkonsulent.

Er fagbrev eller kompetansebevis aktuelt, samarbeider Fretex med Opplæringskontoret for det aktuelle faget, eller aktuell videregående skole.

Fretex Jobbgaranti

Fretex Jobbgaranti tilbys jobbsøkere i KiA. Jobbgarantien betyr at vi garanterer minst ett relevant jobbtilbud i løpet av tiltaksperioden. Skal garantien gjelde, forplikter både jobbsøker og Fretex seg til å gjennomføre aktiviteter spesifisert i en skriftlig avtale. Les mer om jobbgarantien her.

Fretexmetoden

Rammen for Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift i Fretex er Fretexmetoden, der "Supported Employment" (SE) danner den metodiske plattformen. Målet er å sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne får tilgang til og opprettholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. Les mer om Fretexmetoden her.