Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift, Haugesund

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.

om oss | kontakt oss | arbeidsrettede tiltak | arenaer for arbeidstrening | kurs

Målgruppe

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift er for personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for økt formell eller reell kompetanse på vei mot et ordinært arbeid.

Mål

Målet for tiltaket er å gi reell eller formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidspraksis.

Innhold

I tiltaket skal jobbsøkeren gis høyere reell og formell kompetanse, gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Personer som deltar på tiltaket arbeider i et reelt arbeidsmiljø på en av våre arbeidstreningsarenaer. Vi kan tilby ulike arenaer for arbeidstrening som transport/logistikk, lager, kantine, butikk, tøy- eller papirsortering, resepsjon eller barnehage. Jobbsøkeren er midlertidig ansatt i Fretex, og mottar tariffestet lønn fra selskapet.

Etter avtale med NAV og Opplæringskontoret i fylket er det mulighet for å ta fagbrev i transportfag, salg og service, kontorfag eller kokk. I tillegg kan vi legge til rette for å ta fagbrev eksternt, med oppfølging fra Fretex, der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Når jobbsøkeren er klar for det, får jobbsøkeren bistand til ekstern utprøving i ordinær bedrift og veiledning til jobbsøking.

Jobbgaranti

Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift har jobbgaranti, dvs at Fretex garanterer jobbsøkeren minst ett relevant jobbtilbud innen utløpet av tiltaket. For at garantien skal gjelde, forplikter søkerne seg til en egeninnsats som inkluderer å gjennomføre avtalte aktiviteter, samt være aktivt jobbsøkende. Fretex og jobbsøker utarbeider sammen en individuell aktivitetsplan. For at målet om jobb skal nås gjennomføres kompetansebyggende tiltak som jobbverksted med tilhørende intervjutrening og jobbsøkeaktiviteter.

Varighet

Varigheten på tiltaket er avhengig av hvilken grad av kompetanseheving den enkelte jobbsøker trenger for å komme ut i jobb. Tiltakstid gis for fire måneder om gangen. Innenfor hver tidsperiode settes det delmål som må nås for å kunne gå videre. Tiltaket har en varighet på inntil to år. For fagbrevkandidater kan denne tiden forlenges til fagbrev er oppnådd.

Kontakt

Fagansvarlig AMB

Tone Grethe Hagen

tlf. 51 95 13 34/404 18 619

Send e-post