Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Oppfølging

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.

Oppfølging er et tilbud til deg som trenger individuelt tilrettelagt oppfølging for å komme i eller beholde lønnet arbeid.

Hvem kan få tilbud om oppfølging?

Alle med behov for moderat formidlings og oppfølgingsbistand utover hva NAV selv kan tilby uavhengig av økonomiske rettigheter/ytelser.

Mål

Komme i eller beholde lønnet arbeid.

Fokus

For deg uten arbeidsforhold:

 • Individuell veiledning og karriereveiledning
 • Styrke jobbsøkermotivasjon og øke jobbsøkerkompetanse
 • Arbeidsgiverkontakt
 • Oppfølging i jobbsøkerfasen og i startfasen i ny jobb

For deg som er i et arbeidsforhold:

 • Individuell veiledning og kartlegging
 • Kartlegge bedriften og veilede arbeidsgiver og arbeidstaker med mål om å beholde arbeid
 • Bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen

Vår rolle

Jobbkonsulenten fra Fretex vil kunne fungere som en veileder for både deg og arbeidsgiver, og gi bistand ved eventuelle utfordringer.

Oppfølgingstiltakets varighet tilpasses ditt behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Gjennomsnittlig inntil 10 timer oppfølging pr. måned.