Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Raskere tilbake

NAV tilbyr sykemeldte og andre med bistadsbehov utover NAV sine standardtjenester individtilpassede tiltak som kan føre til raskere tilbakevending til arbeid. Fretex er leverandør av følgende tjenester for NAV.
 

Arbeidsrettet rehabilitering
Gjennom tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering" kan du få hjelp til å mestre problemene som hindrer deg i å delta i arbeidslivet.

Tiltaket tilpasses ditt behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet, og kan blant annet inneholde:

- Motivasjons- og mestringsaktiviteter

- Individuelt treningsopplegg med veiledning

- Arbeidsutprøving i trygge omgivelser

- Livsstilsveiledning

Tiltaket er aktuelt for deg som er sykemeldt og /eller har fått din arbeidsevne nedsatt slik at du hindres i å skaffe deg eller beholde innteksgivende arbeid. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket.

Tiltaket "arbeidsrettet rehabilitering" kan ha en varighet på inntil 12 uker. Det henvises for 4 uker om gangen.

 

Oppfølging

"Oppfølging" er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger personlig bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for deg.


"Oppfølging" er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket tilpasses ditt individuelle behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Du kan få praktisk bistand til:

- å finne egnede arbeidsoppgaver eller egnet arbeidsplass utover det som allerede er prøvd

- tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon

- jobbverksted, søknad og CV skriving

- veiledning forøvring

Fretex har veiledere som kan være den støtten du trenger i en overgangsperiode. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket.

Tiltaket "Oppfølging" kan ha en varighet på opptil seks måneder. Tiltaket kan i visse tilfeller forlenges med ytterligere seks måneder, og ved særlige behov inntil 3 år.