Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

SE Supported Employment

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.

SUPPORTED EMPLOYMENT

Supported Employment innebærer bistand til deg som har sikte på å få eller beholde arbeid i ordinært arbeidsliv. Tiltaket gir deg individrettet og tilrettelagt støtte og oppfølging med ordinært arbeid som mål. Videre tilbyr vi støtte, også etter ansettelse.

Tiltaket tilbyr bistand til rask oppstart av jobbsøking på jobber i ordinært arbeidsliv som matcher dine ønsker og kompetanse. Tilbudet er fleksibelt og utformes slik at ulike elementer kan kombineres. Det tilbyr også støtte til arbeidsgiver for å understøtte den enkeltes individuelle inkluderingsløp og for å styrke inkluderingskompetansen i virksomheten.

Støtten gis av jobbspesialister. Eventuell helserelatert behandling skal så langt det er mulig integreres i arbeidsinkluderingen. Dersom jobben viser seg og ikke være egnet, skal du få hjelp til å finne en mer passende jobb.