Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Sentralbord

Fretex gir tilbud om praksis i resepsjon og sentralbord. Den som begynner i praksis vil få tilrettelagt oppgavene ut fra sitt ståsted og sitt behov og vil få opplæring i trygge omgivelser.

Å inneha en sentralbordfunksjon er en svært viktig oppgave uansett hvilken type bedrift man jobber i. Arbeidet krever at en er serviceinnstilt, høflig, har god kunnskap om bedriften generelt, har god ordenssans og evner å jobbe selvstendig og strukturert.

Arbeidsppgavene kan være:

 • Betjene sentralbordet, beherske verktøy for denne funksjonen
 • Ha kunnskap om bedriftens organisasjon og virksomhet
 • Gjøre seg kjent med bedriftens ansatte og deres ansvarsområder
 • Yte service og kundebehandling både internt og eksternt.
 • Tekstbehandling, listeføring og korrespondanse
 • Utføre oppgaver relatert til behandling av post, bl.a. føre postjournal
 • Kopiering og makulering
 • Utføre ulike bestillinger, for eksempel kontorrekvisita, mat i forbindelse med møtearrangement og bestilling av reiser
 • Ha kunnskap om bruk og vedlikehold av kontorteknisk utstyr
 • Forberede til møter og kurs

Dette er et tilbud for de som ønsker å kartlegge sine ferdigheter, kompetanse og egnethet i denne type serviceoppgaver. Arbeidsoppgavene kan være aktuelle også for de som har kompetanse, men trenger ytterligere praksis for å kunne utøve denne type jobb i ordinært arbeidsliv.