Meny
Fretex slagord
||||

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift, Haugesund

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.

om oss | kontakt oss | arbeidsrettede tiltak | arenaer for arbeidstrening | kurs

Målgruppe

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne varig og vesentlig nedsatt, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Tiltaket er for personer som av ulike grunner har små muligheter til å få jobb i det ordinære arbeidslivet.

Mål

Målet for tiltaket er å utvikle jobbsøkers ressurser for tilrettelagt arbeid og gi høyere reell og formell kompetanse.

Innhold

I tiltaket skal jobbsøkeren gis høyere reell kompetanse. Personer som deltar i tiltaket arbeider i et reelt arbeidsmiljø på en av våre arbeidstreningsarenaer. Vi kan tilby ulike arenaer for arbeidstrening som transport/logistikk, lager, kantine, butikk, tøy- eller papirsortering, resepsjon eller barnehage. Jobbsøkeren er midlertidig ansatt i Fretex, og mottar tariffestet lønn fra selskapet.

Når jobbsøkeren er klar for det, får jobbsøkeren bistand til ekstern utprøving i ordinær bedrift og veiledning til jobbsøking.

Varighet

Varigheten på tiltaket tilpasses jobbsøkerens individuelle behov ut fra den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. For tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift gjelder ingen tidsbegrensning. Formidling til arbeid i det ordinære arbeidslivet skal likevel vurderes jevnlig.

Kontakt

Fagansvarlig AMB

Tone Grethe Hagen

tlf. 51 95 13 34

mob. 404 18 619

Send e-post