Meny
Fretex slagord

Fretex tilbyr jobbgaranti

Slips
Som første attføringsbedrift garanterer Fretex jobbsøkere i sine attføringsprogram ett relevant jobbtilbud i løpet av kvalifiseringstiden.

Målet er at flere skal få jobb

- Vi i Fretex og hele attføringsbransjen må bidra til at flere får jobb gjennom programmene våre. Vi må stille krav til jobbsøkerne, og ikke minst oss selv.  Det betyr ikke at vi slutter å vise omsorg – fordi det å stille krav er en helt sentral del av det å vise omsorg, sier Ingvald Hansen, HR-sjef i Fretex.

Jobbsøkere i Fretex forteller at de ønsker forutsigbarhet i sitt attføringsløp. De ønsker å vite at en jobb faktisk venter når de er ferdige med attføringsporgrammet. Ved å garantere en jobb, håper Fretex å kunne bidra til økt motivasjon og arbeidsro i kvalifiseringsprosessen.


kurs leder attføring engasjert flipover engasjertHva innebærer en jobbgaranti?

Jobbgarantien består i at Fretex garanterer jobbsøkeren minst ett relevant jobbtilbud innen utløpet av kvalifiseringstiden, det vil si den tiden det tar å gjennomføre attføringsprogrammet. Relevant betyr at det skal være innenfor et arbeidsområde søkeren er trent for, og befinne seg i et geografisk område som kan nås gjennom pendling.

Med jobbgarantien stiller Fretex økte krav – både til jobbsøkerne og seg selv. For at garantien skal gjelde, forplikter søkerne seg til en egeninnsats som inkluderer at de må gjennomføre avtalte aktiviteter i sin individuelle plan som kurs, veiledning og arbeidspraksis i og utenfor Fretex. De må også være aktivt jobbsøkende. Fretex må på sin side utarbeide en individuell handlingsplan for hver søker, ha en fast kontaktperson i avtaleperioden og følge opp handlingsplanen gjennom kompetansebyggende tiltak og jobbsøkeaktiviteter.

I første omgang gjelder jobbgarantien for to av Fretex sine attføringsprogram Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (Kia) og Arbeid med Bistand (AB), med oppstart fra 1. januar 2013.

Dersom jobbsøkeren ikke holder sin del av avtalen, gjelder ikke lenger garantien. Dersom det er Fretex som svikter, forplikter de seg til å jobbe videre med tilbud om fortsatt arbeidspraksis, veiledning og jobbsøkingsaktiviteter.