Meny
Fretex slagord

Om Fretex

Hvis videoen ikke vises kan du forsøke å laste den ned.

Visjon: Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Forretningsidé: Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid. Fretex skal bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Verdier: Åpenhet, Kjærlighet, Engasjement, Lønnsomhet

Ikke-diskriminering: Det gjøres ikke forskjell på ansatte, heller ikke ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder eller livssyn.

Fretex er Norges største attføringsbedrift og bruktkjede, og en viktig del av Frelsesarmeen i Norge. Vår historie startet med industrihjemmet Elevator i Oslo i 1905. Helt siden den tid har det å gi mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum. I dag er vi ca. 2000 personer som til daglig har vårt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er jobbsøkere som deltar i ulike attføringstiltak. Vi finnes i de fleste fylker hvor vi samarbeider godt med offentlige etater, næringsliv, givere og kunder.

Årsrapport kan hentes her.

Faktaark kan hentes her

Etiske retningslinjer for Fretex-gruppen kan hentes her

Våre lederprinsipper

Fretex Miljørapport

Ta gjerne kontakt med oss:

Oslo: 23 06 92 00
Drammen: 32 20 83 50
Bergen: 55 92 59 00
Stavanger/Sandnes: 51 95 13 00
Trondheim: 72 59 59 00
Tromsø: 78 01 15 00

Ansatte i de andre avdelingene finner du her