www.fretex.no

Ansatte

Fretex Fashion


Fra 1. januar 2018 går datterselskapene til Fretex Norge AS fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsorganiserte, som presentert her. Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement. Fretex er en del av Frelsesarmeen i Norge.
Daglig leder i Fretex Norge AS er Trond Ivar Vestre.

Den nye organiseringen skjer som en konsekvens av regelverket for skjermet sektor og ut fra et ønske om å øke Fretex sin konkurransekraft. Målet med endringene er å oppnå enda mer på de stedene Fretex er i dag.

Fretex Jobb og Oppfølging AS Fretex Pluss AS Fretex Miljø AS
Formål Selskapet skal drive innenfor skjermet sektor. Formålet til selskapet er å bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Selskapet skal drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål.
Selskapet skal drive utenfor skjermet sektor.

Formålet til selskapet er å drive kurs og konsulenttjenester rettet mot enkeltpersoner og virksomheter innen arbeidslivsfeltet.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Selskapet skal:

- bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning.

- være arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag

Hovedkontor Sandnes Per dato: Sandnes Oslo
Organisasjonsnummer 919 763 914 919 763 981 919 764 031
Bedriftsnummer Forblir uforandret
E-post

jobbogoppfolging@fretex.no

jobb@fretex.no

pluss@fretex.no miljo@fretex.no
Kontonummer 3000.37.62846 3000.37.62773 3000.37.62676
Kontonavn FJO-Hoved FPL-Hoved FMI-Hoved
Fakturaadresse - Fakturamottak, Torneroseveien 7, 4315 Sandnes.
- På mail som PDF-fil til: mb.16554@xledger.net med «Faktura» i emnefeltet.
-Via EHF til organisasjonsnummer
919 763 914
- Fakturamottak, Torneroseveien 7, 4315 Sandnes.
- På mail som PDF-fil til: mb.16556@xledger.net med «Faktura» i emnefeltet.
- Via EHF til organisasjonsnummer
919 763 981
- Fakturamottak,
Postboks 283 Alnabru, N-0614 Oslo.
-På mail som PDF-fil til: mb.16555@xledger.net med «Faktura» i emnefeltet.
- Via EHF til organisasjonsnummer
919 764 031
Daglig leder Konstituert:
Rannveig H. Pedersen
450 27 180
Glenn Hole
941 59  289
 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?