www.fretex.no

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

Tilbud til arbeidsgivere

kurs gruppearbeid leder attføring gruppe
Trenger du nye medarbeidere? Ta kontakt med oss før du annonserer etter nye folk!

Rekruttering fra Fretex

Det å ansette nye medarbeidere kan være en krevende øvelse. På kort tid skal man bli kjent med den som søker, og avgjøre om personen både har de rette kvalifikasjonene, og om de vil passe inn i bedriften.

Denne prosessen kan gjøres både enklere og tryggere dersom du rekrutterer fra Fretex! Vi kjenner jobbsøkerne våre godt, og har brukt tid sammen med dem for å kartlegge hva de har lyst til å jobbe med, hvor de ønsker å jobbe, og hvilke interesser, kvalifikasjoner og kompetanse de har.

Ved å bli kjent med din bedrifts behov for kompetanse, hvilke medarbeidere du trenger, og hva som er viktig for deg kan vi bidra til gode løsninger for både bedriften din og jobbsøkerne våre! Her forteller noen arbeidsgivere om sine erfaringer.

Oppfølgingen både jobbsøker og du som arbeidsgiver får fra våre erfarne jobbkonsulenter etter arbeidsforholdet starter, er med på å sikre gode og varige løsninger for begge parter. Dermed skaper vi sammen vinn-vinn situasjoner for alle. Jobbsøkeren kommer i arbeid, og du som arbeidsgiver får lært opp nye ansatte i trygt samarbeid med Fretex. Det er en suveren måte å rekruttere på!

Kort fortalt - vi hjelper deg å finne rett person til rett jobb!

Fra Fretexmetodehefter

Dette sier våre samarbeidspartnere om oss

Kaffehuset Friele i Bergen er en av våre samarbeidspartnere, og har rekruttert tre personer fra Fretex så langt. Leder for kommunikasjon og samfunnsansvar i Friele, Atle Engelsen, sier "Fretex kjenner kandidatene bedre enn man gjør i et vikarbyrå" (kilde: Fretex Magasin nr1, 2013), og er ved kjernen av det vi mener er et av de viktigste suksesskriteriene i samarbeidet - kunnskap om jobbsøkerens interesser, kvalifikasjoner og kompetanse.

"Dette er vinn-vinn for alle parter, og et samarbeid vi vil fortsette med", sier Ketil Arntsen, daglig leder i Alf Hansen AS i Trondheim (kilde: Adresseavisen, 26.11.2013)

Modena Fliser har vært tydelige på hvilken kompetanse de har behov for. Fretex og jobbsøkeren har på sin side gjennomgått søkerens kompetanse, kvalifikasjoner og interesser. Dette øker sjansen for å lykkes for alle parter. Modena Fliser får også oppfølging av Fretex sine jobbkonsulenter underveis. Som daglig leder Dag Kristoffersen i Modena Fliser sier - "risikoen er minimal fordi de får riktige folk på riktig plass" (kilde: Aftenposten)

facebook-siden jobb & sånn forteller flere samarbeidspartnere om sine erfaringer. Følg oss der!

Fretexmetoden. I Fretex er vi opptatt av å holde et faglig høyt nivå, og anvende de metodene som har best effekt. Det er også et mål for oss at metodikken vi jobber etter skal være lik i hele Fretex. Både jobbsøkere og du som arbeidsgiver skal "kjenne oss igjen", uansett om du møter oss i Tromsø, Trondheim eller Stavanger.

I 2014 innførte vi en ny standard og metodikk for måten vi jobber på for å få flere i arbeid. Den har vi kalt Fretexmetoden. Den bygger på internasjonalt anerkjente metoder for denne type arbeid, kravene fra NAV, og ikke minst beste praksis fra våre fire Fretex-selskaper. Har du lyst til å lese mer om Fretexmetoden finner du det her.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?