www.fretex.no

Arbeid med bistand

Er du klar for å prøve deg i jobb? Arbeid med bistand (AB) tar utgangspunkt i dine ressurser og mål.

Fra Fretexmetodehefter

Sysselsettingen i Norge er høy, men kanskje er du blant dem som har utfordringer med å få fotfeste i arbeidslivet? Gjennom Arbeid med bistand (AB) hos Fretex kan du få mulighet til å se dine ressurser og jobbmuligheter i et nytt lys.

Mål

Målet er å sikre deg tilgang til en betalt jobb i det åpne arbeidsmarkedet som du også kan beholde. Også hvis du har nedsatt arbeidsevne.

Fokus

I tilbudet Arbeid med bistand i Fretex er det kontinuerlig fokus på sikre en god «match» mellom deg og bedriften. Du får prøve ut forskjellig type jobber i bedrifter, hvor du opparbeider kompetanse og erfaring, og finner ut hva du trives med.

Vår rolle

Jobbkonsulenten fra Fretex vil kunne fungere som en veileder for både deg og arbeidsgiver, og gi bistand ved eventuelle utfordringer.


Fretexmetoden

I Fretex er vi opptatt av å jobbe etter de metodene som virker best for å nå målet om å få flere i jobb. Vi er opptatt av å utvikle og forbedre oss, slik at du får mest mulig igjen for tiden du er her. Fretexmetoden er bygget på kravspesifikasjonene vi har fra NAV, beste praksis som er utviklet i Fretex-selskapene og den metodiske tilnærmingen "Supported Employment" (SE). Les mer om Fretexmetoden og SE her.

Klar?

Du har grunn til å tro på fremtiden - er du klar for å prøve deg i jobb? Ta kontakt med ditt NAV-kontor for å få vite mer.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?