www.fretex.no

Arbeid med bistand (AB) hos Fretex

Arbeid med Bistand (AB) – en vei til jobb. Med utgangspunkt i tro på fremtiden og den enkeltes ressurser. Utprøving i ordinært arbeidsliv.

Ut i jobbArbeid med Bistand (AB) – en vei til jobb

Sysselsettingen i Norge er høy, men enkelte mennesker har utfordringer med å få fotfeste i arbeidslivet. Fretex er opptatt av å bruke ressursene som personer i yrkesaktiv alder har, og gi alle en grunn til å tro på fremtiden.

Mål

Målet er å sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne får tilgang til og opprettholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet.

Fokus

I tilbudet Arbeid med bistand er det kontinuerlig fokus på sikre en god «match» mellom arbeidsgiver og jobbsøker.

Vår rolle

Jobbkonsulenten fra Fretex vil kunne fungere som en rådgiver til arbeidsgiver, og gi bistand ved potensielle utfordringer.

Verktøy

Arbeid med Bistand i Fretex benytter Supported Employment (SE) som metodisk tilnærming. Den metodiske tilnærmingen er en proaktiv policy som er i tråd med FN’s konvensjon om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?