www.fretex.no

Arbeid med bistand hos Fretex

Veien til fast og varig arbeid!

Fra FretexmetodehefterI tilbudet er det kontinuerlig fokus på formidling til ordinært arbeid. Jobbkonsulenten vil gi karriereveiledning, og sammen med jobbsøker finne en egnet arbeidsplass. Jobbkonsulenten har god kjennskap til arbeidsmarkedet og vil ha tett, individuell oppfølging mot jobbsøker og arbeidsgiver i tiltaksperioden.

Mål
Ordinært arbeid

Metode
Rammen for Arbeid med bistand i Fretex er Fretexmetoden, der "Supported Employment" (SE) danner den metodiske plattformen. Målet er å sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne får tilgang til og opprettholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. Les mer om Fretexmetoden her.

Varighet
Varigheten skal tilpasses individuelle behov sett i forhold til mulighetene på arbeidsmarkedet. Maksimal varighet er 3 år.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?