www.fretex.no

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

For noen jobbsøkere er dette veien tilbake til jobb!

dame tekstil mottak attføring jobb sortering

I Norge er en stor del av befolkningen tilknyttet det ordinære arbeidslivet, men noen faller utenfor.

APS - arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Det er sammensatte grunner til at personer ikke er i lønnet arbeid, og noen har behov for hjelp på veien tilbake til arbeidslivet. Fretex tilbyr Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - et tiltak som gir mennesker muligheten til å komme seg tilbake i arbeid gjennom arbeidsutprøving, kartlegging og funksjonsavklaring.

Trygg rekruttering

Tiltaket har en tidsramme på ett år, og jobbsøkerne mottar ytelser fra folketrygden. I løpet av denne tiden kan arbeidspraksis i en ordinær bedrift være hensiktsmessig for enkelte. På denne måten får personen arbeidserfaring og trening samtidig som arbeidsgiveren og jobbsøker får muligheten til å bli kjent med hverandre, slik at en senere ansettelse kan vurderes.

Arbeidsgivere som tar imot en av våre jobbsøkere har ingen økonomiske forpliktelser overfor jobbsøker eller Fretex. Til gjengjeld har arbeidsgiver ansvar for å stille med ulykkesforsikring, opplæring og eventuelt arbeidstøy for arbeidstaker. Praksistiden kan variere fra fylke til fylke.

Tett oppfølging

I løpet av arbeidsperioden vil en jobbkonsulent følge opp både jobbsøkeren og arbeidsgiveren, noe som innebærer regelmessige besøk på arbeidsplassen, telefonkontakt, samt å være tilgjengelig for både arbeidsgiver og jobbsøker ved behov. Målet med tiltaket og praksistiden er å styrke den enkeltes muligheter for å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?