www.fretex.no

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

En vei til jobb for deg som har behov for å prøve ut arbeidstid, stillingsandel og oppgaver for å få avklart din arbeidsevne.

Fra FretexmetodehefterFretex tilbyr arbeidspraksis til deg som trenger å avklare din arbeidsevne. I APS fokuserer vi på å prøve ut arbeidstid, stillingsandel og oppgaver, samt hva som skal til for at akkurat du skal komme tilbake i arbeid.

NAV søker inn personer til tiltaket etter at det er foretatt en arbeidsevnevurdering.

Din prosess

I løpet av tiltakstiden samarbeider du som jobbsøker tett med en jobbkonsulent, og dere blir sammen enig om hvordan tiden hos Fretex skal brukes best mulig for å komme i jobb.

I tilbudet legges det vekt på hva som vil styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. Det er din utvikling som jobbsøker som er viktigst. Derfor blir det sentralt at du selv har eierskap til selve prosessen som skal ende i jobb.

Sammen med jobbkonsulent lager du en progresjonsplan der mål og delmål formuleres tidlig i tiltakspeioden.

Arbeidspraksis

Arbeidspraksis kan gjennomføres innenfor Fretex sitt brede spekter av arbeidsoppgaver hvor en arbeidsleder følger opp hver enkelt, eller hos arbeidsgivere utenfor Fretex.

Tiltakstiden er på inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Jobbsøker mottar ytelse fra folketrygden.

Fretexmetoden

De bærende prinsippene i måten vi jobber på er en individrettet tilnærming med fokus på ressurser og muligheter. I Fretex er vi opptatt av å jobbe etter de metodene som virker best for å nå målet om å få flere i jobb. Vi er opptatt av å utvikle og forbedre oss, slik at du får mest mulig igjen for tiden du er her. Fretexmetoden er bygget på kravspesifikasjonene vi har fra NAV, beste praksis utviklet i Fretex-selskapene og den metodiske tilnærmingen "Supported Employment" (SE). Les mer om Fretexmetoden og SE her.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?