www.fretex.no

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet hos Fretex

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) er et arbeidsrettet tiltak for mennesker som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid gjennom kartlegging, langsiktig avklaring og/eller arbeidstrening.

Målgruppe

Tiltaket er tilgjengelig for jobbsøkere der arbeidsevnevurdering konkluderer med nedsatt Fra Fretexmetodehefterarbeidsevne. Personer som deltar på tiltaket APSfår tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging, med mål om å skaffe eller beholde arbeid. I løpet av tiltaket er det også mulig å kartlegge den enkeltes arbeidsevne på en nyansert måte, slik at veien videre tar utgangspunkt i både jobbsøkers ressurser og begrensinger.

Veien mot jobb

I tilbudet er det et fokus på veien mot arbeid, og de faktorene som vil styrke jobbsøkers muligheter på arbeidsmarkedet. Fretex legger vekt på å tilby et hensiktsmessig og effektivt tiltaksløp med hovedvekt på oppdraget fra NAV, som formuleres i bestillingen med utgangspunkt i aktivitetsplanen. For at den enkelte jobbsøker skal oppleve eierskap til selve tiltaksprosessen, lages det i oppstarten av tiltaksperioden en individuell aktivitetsplan, der mål og delmål formuleres.

For at målet om jobb skal nås, kan det gis tilbud om jobbverksted med intervjutrening og jobbsøkeraktiviteter; kartlegging av jobbsøkernes muligheter på arbeidsmarkedet; CV skriving og jobbsøk.

Varighet

Tidsrammen på tiltaket er inntil 12 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 12 måneder ved behov.

Fretexmetoden

Rammen for APS i Fretex er Fretexmetoden, der "Supported Employment" (SE) danner den metodiske plattformen. Målet er å sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne får tilgang til, og beholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. Les mer om Fretexmetoden her.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?