www.fretex.no

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er et individuelt tilpasset tilbud som kan føre til raskere tilbakevenning til arbeid. Tiltaket er for personer som er sykemeldte eller personer som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn hva NAV kan tilby.

Mål

Målet for tiltaket at deltakeren skal bli friskmeldt og tilbakeført til egen jobb, eller eventuelt tilbakeført til NAV som aktiv jobbsøker.

Fra Fretexmetodehefter

Innhold

Arbeidsrettet rehabilitering har et arbeidsrettet fokus. Vi jobber med å gi deltakeren hjelp til å mestre helserelaterte- og sosiale problemer som kan være til hinder for at han eller hun kan beholde arbeidet sitt. Tiltaket styrker deltakerens muligheter til å komme ut i ordinært arbeidsliv igjen. Vi tilbyr motivasjons- og mestringsaktiviteter, samt mulighet for individuelt treningsopplegg.

Hvis deltakeren allerede er i et arbeidsforhold, og er sykmeldt, foregår rehabiliteringen i tilknytning til jobben. Hvis det viser seg at det ikke er aktuelt med tilbakeføring til nåværende arbeidsforhold, gir vi bistand med sikte på overgang til annet arbeid.

Hvis deltakeren ikke har et arbeidsforhold, kan deltakeren få mulighet til arbeidsutprøving med bistand fra en jobbkonsulent for å finne helsetilpasset arbeid.

Deltakeren får individuell veiledning og kartlegging av hvilket arbeid som kan passe ved hjelp av interesseverktøyet Job pics. Jobbkonsulenten vil også hjelpe deltakeren med søknads- og CV skriving.

Kurs

Vi tilbyr kurs med fokus på fysisk helse, som ryggtrening, sirkeltrening, pilates og turgrupper. I tillegg kan vi tilby kurs innen livsstil og kosthold.

Varighet

Tiltaket har som hovedregel en varighet på inntil 4 uker. Tiltaket kan i særlige tilfeller forlenges, maksimal varighet på tiltaket er 12 uker.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?