www.fretex.no

Avklaring

Avklaring hos Fretex tilbyr deg kartlegging av din nåsituasjon og utprøving av din arbeidsevne.

Din prosess, din plan!

Målet med prosessen i Avklaring er at du skal få innsikt i de ressursene og mulighetene du har, slik at du kan nå dine egne kortsiktige og langsiktige karrieremål. Du får en jobbkonsulent som følger deg opp underveis. Sammen lager dere en individuell handlingsplan, som beskriver målet ditt og hvordan du og Fretex kan jobbe sammen for å nå dette målet.

Avklaring i praksis

Praktisk arbeidsutprøving er en stor del av Avklaring. Du vil få tilpassede og varierte arbeidsoppgaver, i vekselvirkning med veiledning. Arbeidsutprøvingen kan enten gjøres internt i Fretex eller i en ekstern bedrift. Avklaring gjennom Fretex kan ha en varighet fra 4 til 12 uker.

Målet med Avklaring er at du som jobbsøker etter endt løp har fått mer kunnskap om deg selv og hvilke muligheter du har, slik at det er enklere for deg å ta beslutninger rundt arbeid og karriere. Kanskje mestrer du noe nytt? Etter endt avklaring får du og NAV en rapport av Fretex som inneholder en vurdering av din arbeidsevne og behov per idag, og forslag til veien videre. I denne rapporten har du også selv anledning til å si noe om opplevelse av mestring, ønsket yrkesvei osv.Fra Fretexmetodehefter

Avklaring - åpner nye muligheter!

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?