www.fretex.no

Avklaring hos Fretex

Avklaring av personers arbeidsevne hos oss i Fretex- en investering for gode avgjørelser!

Fra FretexmetodehefterAvklaring i Fretex tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at de hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid, og trenger bistand til kartlegging og utprøving av arbeidsevne.

Målet er at jobbsøker skal få innsikt i egne ressurser og muligheter, for å ta gode informerte valg og nå egne mål.

Individuelt tilpasset løp

Avklaringstiltaket til Fretex har en individuell tilnærming, der individuelle behov og bestillingen fra NAV er styrende. Ved tiltaksstart utarbeider jobbsøker en individuell handlingsplan sammen med sin jobbkonsulent.

Internt i Fretex, eller hos ekstern arbeidsgiver

Arbeidsutprøvingen vil i hovedsak foregå i en av våre avdelinger. Dersom det er hensiktsmessig kan denne utprøvingen foregå i ekstern bedrift.

Kartlegging, vurdering og sluttrapport

Fretex leverer ved avklaringens slutt en rapport med kartlegging av nåsituasjon og faglige vurderinger for videre tiltak/aktiviteter og eventuelle bistandsbehov.

Varighet

Avklaring i skjermet virksomhet kan ha en varighet fra 4 til 12 uker.

Tett dialog med Nav

I tiltaksperioden vil jobbkonsulenten i Fretex ha tett dialog med NAV.

Fretexmetoden

Rammen for Avklaring i Fretex er Fretexmetoden, der "Supported Employment" (SE) danner den metodiske plattformen. Målet er å sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne får tilgang til, og beholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. Les mer om Fretexmetoden her.

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?