www.fretex.no

Kvalifisering (KIA)

kurs attføring mann PC skjerm rygg

Kvalifisering i AMB skal gi reel og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidspraksis. Deltakerne får tidsbestemte arbeidsavtaler, som totalt kan vare inntil 2 år.

Fretex har tilbud om flere typer fagbrev internt i selskapene. I tillegg vi vil legge tilrette for å ta fagbrev eksternt der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Noen av tilbudene til Fretex kan være: Personlig økonomi (SMART), Migranorsk, Jobbklubb, NKI Fjernundervisning (ulike fagretninger).

Lengden på avtalen vurderes individuelt i forhold til den enkeltes handlingsplan og behovet for kvalifisering. Målet er formidling til ordinært arbeid, og deltaker må selv være aktiv jobbsøker i perioden.

I kvalifiseringstiltaket er man midlertidig ansatt, og får tariffestet lønn som er skattepliktig

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?