www.fretex.no

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA)

Er du arbeidsledig fordi du mangler erfaring og kvalifikasjoner? KiA er et alternativ for å kvalifisere seg til ordinært betalt arbeid.

Vil du ha jobb, er motivert og kan jobbe minst 50%? Hva om du fikk sjansen til å kvalifisere deg til en jobb gjennom Fretex? Hos oss er du fortsatt jobbsøker, men også en medarbeider og lønnsmottaker. Som KiA-medarbeider blir du ansatt i Fretex på tidsbestemte avtaler med tarifflønn, med en maksimal varighet på 2 år.

Fra Fretexmetodehefter

Dette får du

Din egen jobbkonsulent som følger deg gjennom opplæring og jobbsøking.

Opplæring i form av praksis, eller i kombinasjon med kurs og/eller skole.

Ulike interne kurs innen eksempelvis jobbsøk, salg- og kundebehandling, førstehjelp, logistikk, økonomi som en del av din aktivitetsplan.

Hvis målet ditt er fagbrev samarbeider vi med Opplæringskontoret innen det aktuelle fagområdet. Vi samarbeider også med videregående skoler og andre kurstilbydere.

Hospitering i ekstern bedrift kan også være en del av din plan. Da er Fretex fortsatt arbeidsgiver og du beholder lønnen og oppfølgingen fra din jobbkonsulent.

Krav til deg

Det viktigste er at du vil ha en jobb. Ellers stilles det samme krav til oppmøte og produktivitet som i ordinært arbeidsliv.

Fretexmetoden

I Fretex er vi opptatt av å jobbe etter de metodene som virker best for å nå målet om å få flere i jobb. Vi er opptatt av å utvikle og forbedre oss, slik at du får mest mulig igjen for tiden du er her. Fretexmetoden er bygget på kravspesifikasjonene vi har fra NAV, beste praksis utviklet i Fretex-selskapene og den metodiske tilnærmingen "Supported Employment" (SE). Les mer om Fretexmetoden og SE her.

Hvis du synes dette høres spennende ut tar du kontakt med ditt NAV kontor.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?