www.fretex.no

Tilrettelagt

butikk interiør dame krims porselen bolle skål
TIA er en forkortelse for Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift.

Tiltaket gir arbeidstakerne tilbud om fast ansettelse med tilrettelagt arbeid i Fretex. Målgruppen er personer som har begrenset mulighet til å få arbeid i det ordinære arbeidslivet. Selv om arbeidstakerne tilbys tidsubegrenset ansettelse, skal formidling til arbeid i det ordinære arbeidslivet likevel vurderes jevnlig. Det tilbys arbeid innen butikk, transport, lagerarbeid og ulike former for lett produksjonsarbeid

Målsettingen med tiltaket er å gi arbeidstakerne en stabil og forutsigbar arbeidsplass, samtidig som en har en et mål om formidling til ordinært arbeid.

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?