www.fretex.no

Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarkedsbedrift, Rogaland

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne varig og vesentlig nedsatt, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Tiltaket er for personer som av ulike grunner har små muligheter til å få jobb i det ordinære arbeidslivet.

Mål

Målet for tiltaket er å utvikle jobbsøkers ressurser for tilrettelagt arbeid og gi høyere reell og formell kompetanse.

mann papir mottak rygg fretex samlebånd attføring jobb

Innhold

I tiltaket skal jobbsøkeren gis høyere reell kompetanse. Personer som deltar i tiltaket arbeider i et reelt arbeidsmiljø på en av våre arbeidstreningsarenaer. Vi kan tilby ulike arenaer for arbeidstrening som transport/logistikk, lager, kantine, butikk, tøy- eller papirsortering, resepsjon eller barnehage. Jobbsøkeren er midlertidig ansatt i Fretex, og mottar tariffestet lønn fra selskapet.

Når jobbsøkeren er klar for det, får jobbsøkeren bistand til ekstern utprøving i ordinær bedrift og veiledning til jobbsøking.

Varighet

Varigheten på tiltaket tilpasses jobbsøkerens individuelle behov ut fra den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. For tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift gjelder ingen tidsbegrensning. Formidling til arbeid i det ordinære arbeidslivet skal likevel vurderes jevnlig.

Kontakt

Fagansvarlig jobb & oppfølging AMB

Tone Grethe Hagen

tlf. 51 95 13 34

mob. 404 18 619

Send e-post

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?