www.fretex.no Fretex logo print

Fretex Dialog - kurs

Relasjonsledelse - Møtestruktur - Tilbakemeldinger - Synlighet

Team

Kurstilbud 2015


Innføring i Relasjonsledelse

”Når jeg snakker med en sjef får jeg følelsen av at han/hun er viktig.
Når jeg snakker med en leder får jeg følelsen av at jeg er viktig.”

Hvem er du for dine medarbeidere?
Relasjonsledelse er en ledelsesteori utviklet av Jan Spurkeland og bygger på prinsippene om gjensidig avhengighet/relasjonelt mot. Teorien har røtter i norsk ledertradisjon og den norske arbeidsmiljøloven. Videre får den støtte fra internasjonal og norsk forskning. Kvaliteten på relasjonen mellom leder og medarbeider er den faktoren som gir størst effekt på effektivitet og lønnsomhet, medarbeidere yter mer under en menneskeorientert ledelse.

Kurset vil være en blanding av teori, eraringsbaserte eksempler, gruppeoppgaver og filmklipp.
Du vil lære og oppleve hvordan være en leder som påvirker sine medarbiedere til måloppnåelse gjennom tillitsrelasjoner.

Tidspunkt: 15.september kl.09-15
Sted: Kokstaddalen 5
Pris: 950,- eks. moms, inkludert lunsj
Bindende påmelding innen 2/9-15 til: dialog@fretex.no


Vil du ha hjelp til å gjøre deg selv og andre god?

I ethvert møte med et annet menneske har du en mulighet til å påvirke slik at den andre kjenner seg psykisk sterkere, mer kompetent og istand til å ta i bruk det beste i seg selv.

Planlegger du en en ledersamling et kick-off eller en fag-dag?

Vi skreddsyr gjerne et opplegg for deg og dine medarbeidere.

Her er noen forslag til temaer som gir merverdi:

  • "Tilbakemeldinger, trenger ikke det jeg...?"
  • "Møtestruktur, hvordan forvandle møter fra tidsfordriv til lønnsomhet"
  • "Fra drøm til virkelighet - tidsplanlegging"
  • "Relasjonell avhengighet og Relasjonell mot"
  • "Har du gjemt deg på kontoret? - Viktigheten av synlig ledelse"
  • "Humor og ledelse"
  • "Kreativitet og ledelse"

 

 

Fant du det du lette etter?