www.fretex.no Fretex logo print

Karriereveiledning for arbeidsgivere

Forside
Trenger din virksomhet rådgivning og hjelp i forbindelse med en nedbemanning? Har du medarbeidere som trenger hjelp til å se andre karrieremuligheter? Vi har profesjonelle veiledere over hele landet!

mann kurs attføring gruppearbeid mann deltaker lederAv og til må virksomheter gjennom så store omstillinger at medarbeidere blir overflødige og må slutte. Noen av disse vil raskt finne seg ny jobb, mens det for andre tar lengre tid. Våre veiledere har lang erfaring med å hjelpe jobbsøkere til å oppdage nye muligheter, og kan være en god støtte i prosessen mot en ny jobb for dine medarbeidere.

Ved hjelp av grundig kartlegging med anerkjente verktøy vil jobbsøkeren både få økt innsikt i hvilke interesser, evner og personlighet som kjennetegner dem mest, samt få konkrete råd om hva som kan være gode utdannings- og/eller yrkesvalg videre. Målet vårt er at de skal finne en jobb/utdanningsløp som de vil trives i.

Vi bruker to ulike anerkjente verktøy i denne tilnærmingen: "Structured Career Interview" (SCI) og Karriereverktøy. Vi forteller deg gjerne mer om verktøyene og tilbudene våre.

Karriereveiledningen foregår i møter der vi:

  • Kartlegger behov, personlighet, evner og interesser
  • Utarbeider og gjennomgår en personlig rapport
  • Vurderer konkrete jobb/studiemuligheter og setter klare mål sammen med jobbsøker
  • Setter opp forslag til relevante bedrifter som kan kontaktes
  • Utformer CV og søknad, ved behov
  • Intervjutrening ved behov
  • Oppfølging på mail eller telefon underveis i prosessen er inkludert

Karriereveiledning er en tjeneste som Fretex selger. Pris vil variere ut fra omfanget av karriereveiledningen. For større grupper - ta kontakt for å få grupperabatt

Kundesenter:
telefon 23 68 11 70
mail hei@fretex.no

 

 

Fant du det du lette etter?