www.fretex.no Fretex logo print

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) i Fretex

KiA gir jobbsøkeren kompetanse gjennom opplæring og arbeidspraksis. Målet er fast ansettelse.

Fra FretexmetodehefterMål og målgruppe

KiA er et alternativ for å kvalifisere seg til fast arbeid for jobbsøkere som har et stabilt oppmøte, er motivert og som kan jobbe i minst 50 % stilling. KiA-tiltaket skal gi kompetanse gjennom systematisk og tilrettelagt opplæring og arbeidspraksis. En jobbsøker på KiA kan ha mål om fagbrev, kompetansebevis, eller å kvalifisere seg gjennom arbeidspraksis og god referanse på utført arbeid.

Målet er fast ansettelse i ordinær stilling.

Arbeidspraksis og opplæring

Jobbsøker utarbeider sammen med sin jobbkonsulent en individuell aktivitets- og opplæringsplan, som danner grunnlag for videre framdrift mot målet om fast og varig arbeid.

Jobbsøkere i KiA kan enten arbeide hos Fretex, eller hos annen arbeidsgiver. Jobbsøker beholder uansett sin lønn fra Fretex, samt oppfølgingen fra sin jobbkonsulent.

Er fagbrev eller kompetansebevis aktuelt, samarbeider Fretex med Opplæringskontoret for det aktuelle faget, eller aktuell videregående skole.

Fretexmetoden

Rammen for Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift i Fretex er Fretexmetoden, der "Supported Employment" (SE) danner den metodiske plattformen. Målet er å sikre at mennesker med nedsatt arbeidsevne får tilgang til og opprettholder betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. Les mer om Fretexmetoden her.

 

 

Fant du det du lette etter?