www.fretex.no Fretex logo print

Stolte Jobbsøkere

Tre personer ser på samme pc
Stolte Jobbsøkere er et jobbsøkerfelleskap i regi av Fretex Jobb og Oppfølging Oslo

Stolte Jobbsøkere (SJ) er en gruppebasert metode med målsetning om å hjelpe mennesker, uavhengig av situasjon, til ordinært arbeid.

En SJ-gruppe består til enhver tid av 8 til 12 deltakere som ønsker jobb. Gruppen jobber med deling av kunnskap, erfaringer, nettverk, og omfattende utadrettet aktivitet mot arbeidsgivere.

SJ benytter en systematisk tilnærming til alle jobbsøkerprosesser basert på Appreciative Inquiry (AI), en anerkjent metode for å avdekke organisasjoners og enkeltpersoners ressurser, styrker og kompetanse.

Deltakere tar så direkte kontakt med potensielle arbeidsgivere med støtte i gruppen og veilederne.

Navnet Stolte Jobbsøkere referer til at alle jobbsøkere har ressurser som de kan bruke i arbeidslivet.

Fretex legger til rette for at jobbsøkere formidler sine ressurser med stolthet.

"I møte med andre er du, som jobbsøker, trygg på dine ressurser og har et språk som setter deg i stand til å snakke om disse på en konkret måte. Du er bevisst på det du kan og vet hva du kan tilby en arbeidsgiver."

 

 

Fant du det du lette etter?