www.fretex.no

Veien til jobb

 • NAV søker deg inn
  • NAV har tiltak og virkemidler som kan gi deg som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet muligheten til det.

   Hvis du er interessert i å delta på tiltak, må du kontakte det lokale NAV-kontoret ditt. NAV søker deg videre inn til Fretex eller en annen attføringsbedrift, basert på det du har behov for.

 • Hos Fretex får du en jobbkonsulent
  • Jobbkonsulentens rolle er å finne ut av dine interesser og styrker, og sammen med deg lage en plan for veien mot jobb.
 • Fretex og du
  • Sammen med jobbkonsulenten din oppdager du kanskje nye muligheter du ikke har tenkt på før?

   Du har ressurser, og det er behov for din kompetanse. Vi finner ut av det sammen.

 • Finn en jobb som passer for deg
  • Basert på hva du har lyst til å jobbe med, vil jobbkonsulenten hjelpe deg til å finne en relevant arbeidsgiver. Finnes den ikke allerede hos en av våre samarbeidsbedrifter eller hos oss i Fretex, finner vi en ny som passer deg.

   Vi skal raskt finne en jobb til deg. Ikke vær bekymret for lange prosesser hos Fretex!

 • Du får kompetanse og erfaring
  • Kanskje har du lyst på jobb et bestemt sted som krever kvalifikasjoner du ikke har, for eksempel et fagbrev eller et sertifikat.

   Fretex tilbyr opplæring og kvalifisering på flere områder!

 • Oppfølging på veien
  • Jobbkonsulenten følger deg tett opp på veien mot en varig jobbhverdag for deg.

   Fretex har Jobbgaranti. Du finner mer informasjon om den på hjemmesidene.

 • Arbeidskontrakt

NAV

Fra Fretexmetodehefter
I tett samarbeid med NAV vil Fretex bidra til å få flere ut i jobb!

Lykkes NAV, lykkes vi!

NAV er vår største kunde, og som Norges største og eneste landsdekkende attføringsbedrift samarbeider vi med NAV over hele landet. Vi er opptatt av at vi skal lykkes sammen.

Fretexmetoden

Fretex er opptatt av innovasjon og videreutvikling. Vi er opptatt av at vi til enhver tid jobbe etter de metodene som har best effekt, og det er et mål for oss at metodikken vi jobber etter skal være lik i hele Fretex. Både jobbsøkere og NAV skal "kjenne oss igjen", uansett om de møter oss i Kirkenes, Bergen eller Drammen.

Vår metodiske plattform kaller vi Fretexmetoden. Den bygger på gjeldende forskrift, utfyllende regler og kravspesifikasjon, samt lokale og/eller fylkesvise kravspesifikasjoner og samarbeidsavtaler med NAV.

I tillegg til gjeldende forskrifter og spesifikasjoner har vi valgt metoden "Supported Employment" (SE) som plattform for Fretexmetoden. SE er valgt fordi den representerer en helhetlig evidensbasert metodikk for å få jobbsøkere ut i varig arbeid. Gjennom det europeiske partnerskapet "European Union of Supported Employment" er det utviklet en verktøykasse for SE. Verktøykassen er et viktig referansedokument for Fretexmetoden.

Med å implementere Fretexmetoden i våre tiltak, har vi innført en ensrettet faglig tilnærming i alle Fretex-selskaper, og med dette felles opplæringsmateriale og verktøy. Vi har utarbeidet metodebeskrivelser for hvert av tiltakene.

Du finner litt mer informasjon om Fretexmetoden her. Du kan også spørre oss om å få den presentert nærmere i møter!

facebook-siden jobb & sånn forteller jobbsøkere, samarbeidspartnere og Fretexansatte om sine erfaringer. Følg oss der!

Noen av våre tiltak:

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Avklaring

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?