Gå til hovedinnhold Gå til footer

Alt kommer til nytte

Visste du at klærne du putter i en av innsamlingsboksene til Fretex kan gjøre en jente eller gutt i Irak veldig glad? Eller at Fretex er med på å skape trygge arbeidsplasser for kvinner og menn i Pakistan? Bli med på en tur rundt i verden.

Visste du at klærne du putter i en av innsamlingsboksene til Fretex kan gjøre en jente eller gutt i Irak veldig glad? Eller at Fretex er med på å skape trygge arbeidsplasser for kvinner og menn i Pakistan? Bli med på en tur rundt i verden.

For miljøet er det best at mest mulig gjenbrukes. Klær som gis til Fretex selges i 39 butikker over hele landet, i nettbutikken og de deles ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid. Fretex jobber for mest mulig gjenbruk gjennom disse kanalene.

Eksporten bidrar til:

- at forbrukere i andre land får kjøpt miljøvennlige kvalitetsprodukter til en overkommelig pris

- gode og viktige arbeidsplasser i andre land fordi Fretex følger opp arbeidsforholdene og HMS-tiltakene hos kundene

- gode miljøløsninger fordi Fretex stiller krav til gjenbruk

- inntekt til Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge


Å putte en pose med klær og sko i en innsamlingsboks fra Fretex er spennende, det sniker seg noen ganger inn en tanke om at ett av dine gamle plagg skal få et nytt liv hos noen andre. Ekstra spennende er det å vite at det nye livet kan finne sted i for eksempel Polen.

"Det som samles inn selges både i Norge og i andre land", forteller Fredrik Bratterud, eksportsjef i Fretex International. "Vi selger hovedsakelig til Øst-Europa og Asia. Her er det selskaper som kjøper varene, sorterer dem og selger dem videre, enten fra egne butikker eller til nye kunder som håndterer det videre salget."

Code of Conduct – trygghet for alle

Alle som kjøper varer fra Fretex International underskriver på Code of Conduct, en omfattende avtale for å sikre at arbeidsmiljøet til de ansatte og måten varene håndteres på foregår på en forsvarlig måte.

"For oss er det veldig viktig både å ta vare på menneskene og miljøet", sier Fredrik. Code of Conduct sørger blant annet for at arbeidet foregår i trygge, gode miljøer, uten diskriminering, tvang, eller barnearbeid. Arbeidstid og lønn er regulert og sikkerheten til de ansatte er tatt godt vare på. Vi ser at arbeidsplassene blir sett på som attraktive blant lokalbefolkningen. Et eksempel er sorteringsanlegget i Pakistan, der kvinner opplever å bli så verdsatt i bedriften og få så gode vilkår at flere blir i stillingen også etter at de har giftet seg, noe som ellers er veldig sjeldent i Pakistan.

Kundene forplikter seg også til å følge miljøhensyn, som at så mye som mulig skal brukes og så lite som overhodet mulig skal kastes, og at transporten skal være så miljøvennlig som mulig.

"Åpenhet er viktig for oss, og er et annet punkt i avtalen. Vi reiser rundt til alle våre kunder og sjekker at alt som står i avtalen etterfølges, og ikke bare kunden, men også kundens kunder får besøk av oss. Vi snakker med de ansatte, vi sjekker lokalene og gir beskjed om hva som må endres. Opplever vi ting som er galt og at viljen til å gjøre noe med det er liten, vil de miste oss som leverandør."

Hva skjer med varene?

Hva som skjer med produktene som blir eksportert fra Norge og Sverige varierer fra land til land. Noen steder er det kunden selv som har butikker, mens andre videreselger til nye kunder. I Polen finner du for eksempel flotte vintagebutikker, mens mange av varene som sorteres i Dubai selges videre til markeder i Afrika.

I Arbil i Irak kan du finne igjen skoene du ga bort i fjor i butikker som for eksempel heter ”Oslo”. Og lurer du på hvorfor butikken heter Oslo, er det fordi det oppfattes som synonymt med kvalitet. Så det er liten tvil om at varene som samles inn her til lands blir tatt godt i mot!

Felles for alle kundene, enten de har egne butikker eller selger varer videre, er altså at de, og eventuelt kundene deres, må forholde seg til Code of Conduct.

Hva skjer så med det som ikke blir solgt? Miljøaspektet er også en del av Code of Conduct; ingen ting skal kastes, verken her i Skandinavia eller i utlandet. Her finnes det mange kreative løsninger. Hver kunde har sine måter å bruke materialene som er til overs på, for eksempel blir tøy til fyll i nydelige puter i Irak, mens i Polen blir det til isolasjon i betong.

Alt brukes og alt kommer til nytte – over hele verden!

Fredrik Bratterud jobber med eksport for Fretex International og besøker kunder, blant annet for å følge opp vår Code of Conduct. Klær som gis til Fretex blir også solgt i andre land. Det bidrar til verdifulle arbeidsplasser, er bra for miljøet og muliggjør et omfattende sosialt arbeid.

Fredrik har nå vært i Nord-Irak og møtt Nahro, en entusiastisk 29-åring, som allerede har forsørget seg med kjøp og salg av brukte klær i 14 år. Han er singel og bor i en leilighet i Erbil. På markedet i byen er det ca 2500 små butikker og 80 prosent av disse selger brukte klær, så konkurransen er tøff.

"Jeg møter Nahro tidlig en onsdag morgen og det er allerede mange kunder på markedet. Han står under et telttak i enden av markedsområdet, og viser meg hvilke bord som er hans. Plutselig løper han avgårde og hjelper en kvinne, men kommer raskt tilbake igjen; han vil gjerne fortelle meg om virksomheten sin", sier Fredrik.

Klærne som Nahro selger kommer fra Sverige og Norge, og han forteller at de har mye bedre kvalitet enn mange av de andre klærne på markedet. Nahro forteller videre  at det er mange flyktninger som kjøper klær av han. Han synes det er viktig at flyktningene kan  handle rimelige varer hos han. Nahro klarer seg greit og har håp for framtiden, til tross for at det er trangere tider på grunn av krigen mot IS.

For Nahro er det viktig at han kan stole på Fretex. Han får god kvalitet og han setter også pris på at han kan kjøpe den mengden han til enhver tid trenger, slik at han slipper å ha lager. Mange andre har måtte gi opp, men Nahro har levd av dette i 14 år.

"Er vi ferdige med praten nå", spør han plutselig.

Han har sett noen potensielle kunder og vil gjerne fortsette arbeidet sitt.

 

Rammeverk for eksporten: Code of Conduct

Hvorfor eksportere klær?

Om Fretex

Les om hvordan eksporten foregår og hvorfor Fretex eksporterer varer

Får Fretex inn for mye varer?

Nei. Vi har kapasitet til å håndtere alt vi får inn og mye mer. Fretex er den eneste aktøren som har egne sorteringsanlegg for brukte klær i Norge.Vi selger så mye som mulig i butikkene våre i Norge og resten selger vi hovedsaklig til europeiske aktører med egne sorteringsanlegg og bruktbutikker. Det er stor etterspørsel etter tekstiler til gjenbruk som kommer fra Norge. 

Hvorfor eksporterer Fretex varer ut av Norge?

Vi skulle gjerne solgt og delt ut alt i Norge. Vi jobber for å gjøre gjenbruk enkelt, attraktivt og inspirerende gjennom våre butikker og nettbutikk. Det volumet som norske kunder likevel ikke ønsker, blir eksportert slik at det kan gjenbrukes i andre land. Alternativet for disse varene ville vært energigjenvinning  i Norge, og det er en dårlig ressurs- og miljøløsning. 

Hvordan jobber Fretex med eksport?

Eksporten til Fretex håndteres av Fretex International som er eid av Frälsningsarmeen i Sverige og av Fretex AS. Fretex International jobber etter Code of Conduct med sine kunder og kunders kunder. 

Hvor mye eksporterer Fretex International for Fretex?

I 2022 eksporterte Fretex International 12,6 tusen tonn for Fretex. Dette var cirka 1,2 tusen tonn mindre enn i 2021. 90% av volumet ble solgt til kunder i Polen og Baltikum.  

Hva er Fretex International?

Fretex International AS (FI) eksporterer donasjoner som ikke blir solgt eller delt ut i Norge. 

  • Fretex International er den største tilbyderen av secondhand-produkter fra Sverige og Norge.
  • Selskapet eies av Frälsningsarmén i Sverige og Fretex i Norge. 

FI jobber hovedsakelig innen to områder:

1: det operasjonelle, altså med salg, eksportdokumentasjon, oppfølging av forsendelser, lastesteder, sorteringsinstruksjoner til leverandørerne våre etc.,

2: det etiske, altså med oppfølging av verdikjeden til de eksporterte tekstilene. Dette gjøres blant annet gjennom besøk og revisjoner basert på vår Code of Conduct som stiller etiske og miljømessige krav til våre kunder og kunders kunde, samt krav til årlig transperens-rapportering.

Er markedet for brukte tekstiler mettet?

Nei, markedet for brukte tekstiler er stort og på ingen måte mettet.

Tekstilavfallet er derimot problematisk. Det finnes fremdeles ikke gode nok løsninger for materialgjenvinning av ødelagte klær (altså å lage nye fiber og produkter av tekstiler som råmateriale).

Til toppen