www.fretex.no Fretex logo print

Fretex leverer klær og andre varer

Ukraina-2
Fretex er en del av Frelsesarmeen og bidrar med klær og andre varer. Fretex har sorteringsanlegg for brukte klær og har stor kapasitet til å på kort varsel sortere ut og levere det som etterspørres. Det er giverne som muliggjør dette.

Hjelpearbeid i Ukraina og nabolandene

Frelsesarmeen driver nå et koordinert hjelpearbeid i Ukraina og landende rundt. Frelsesarmeen i Norge leverer det som kollegaer og hjelpearbeidere som er på bakken i Øst-Europa ber om.

Fretex er en del av Frelsesarmeens beredskap

I tidligere kriser har vi erfart at det som doneres av klær i spesialinnsamlinger, ikke alltid er det samme som det faktiske behovet. I slike tilfeller må det brukes ressurser på å finne løsninger for det som ikke blir benyttet.

Hvis Frelsesarmeen i Norge får beskjed om at det er behov for å sende klær og andre varer til Ukraina og landene rundt, vil dette bli hentet fra Fretex sine sorteringsanlegg ut fra en spesialbestilling. Ved å legge klær i Fretex-boksene bidrar man derfor også til Frelsesarmeens beredskap.

Støtt arbeid med en pengegave

Frelsesarmeen i Ukraina og landene rundt kan nå best hjelpes ved å gi økonomisk støtte.

Vipps til 2309

Fretex blir kontaktet av flere som ønsker samarbeid. Som en del av Frelsesarmeen og et hjelpesystem i Ukraina, Moldova, Romania, Polen, Russland Slovakia og Tsjekkia, vil vi fokusere vår støtte til dette arbeidet.

 

 

Fant du det du lette etter?