www.fretex.no

For kursholdere

Fretex Miljøskole bilde 1b ny

Hensikten med Fretex Miljøskole

Fretex Miljøskole skal legge til rette for økt kunnskap, refleksjon og praktisk arbeid knyttet til tekstiler og miljø. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med Skolestua til Oslo Ren.  Hvis opplegget kan inspirere til mer miljøvennlig atferd knyttet til tekstiler, er vi fornøyde!

Undervisning og oppgaver - fra helhet til enkeltmoduler

Opplegget er bygd opp med syv moduler:

 1. Kjøp mindre
 2. Kjøp riktig
 3. Ta vare på og reparer
 4. Gjenbruk
 5. Lag noe nytt av brukt
 6. Gjenvinning
 7. Energigjenvinning

Hver modul inneholder fakta og oppgaver. Segmentene "Visste du at" er tenkt som innganger til dialog og refleksjon. Det er mulig å kun velge ut en av modulene og jobbe med den. Vi vil likevel anbefale at man først har en innledning om helheten.  Vi har laget et alternativt avfallshierarki som tar utgangspunkt i forbrukeratferd. Det viktigste vi som forbrukere kan gjøre, er først og fremst og handle mindre. Og når vi handler kan vi være mer bevisste på hva som er et godt kjøp. Vi vil også oppmuntre alle til å ta godt vare på de ressursene som tekstiler er.  Dernest vil vi vise mulighetene i gjenbruk. I den sirkulære økonomien blir det tydelig at tekstiler er en ressurs som både skal gjenbrukes og gjenvinnes.

Oppgaver før og etter undervisning

Noen av oppgavene i modulene kan gjennomføres i forbindelse med undervisning. Andre trenger litt forarbeid og/eller etterarbeid. Vi tror at utbyttet blir best om det jobbes med temaene utover tiden i undervisningen.

Fretex undervisningspakke til salgs

Det er fullt mulig å jobbe med modulene uten å kjøpe undervisningspakken. Pakken vil inneholde:

 1. Handle-/bærenett i filt av gjenvunnede tekstiler
 2. Sminkepung av ødelagte skinnjakker
 3. Slips og tversoversløyfer av ødelagte jeans
 4. Pennal av ødelagte skinnjakker og avkapp fra andre skinnprodukter
 5. i-Padcover av ødelagte pledd
 6. Tekstilmatter for støydemping i biler og hvitevarer, og til grønne tak på hus/bygninger. Lager av gjenvunnede tekstiler
 7. Ulike tekstilfibre

Vår erfaring er at det å få ta på og kjenne på disse produktene og materialene gir en økt forståelse.

Undervisningspakken kommer for salg i september 2018 og kan bestilles hos Fretex kundesenter:

e-post: hei@fretex.no

Produktene  i undervisningspakken kan bestilles opp enkeltvis i ønsket antall og kan brukes som
feks premier ved konkurranser flettet inn i undervisningen.

Kilder:

https://forskning.no/2016/07antall_klesplagg

https://forskning.no/arbeid-forbruk-naeringsliv-sosiologi/2014/06/den-som-dropper-kleskoden-ser-flinkere-ut

http://www.hioa.no/extension/hioa/design/hioa/images/sifo/files/file80519_fagrapport_nr._2-2016_rapport_klesforbruk.pdf

http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Produkter/Tekstiler/

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Kjemikalier/Produkter/Tekstiler/

Fretex Miljøskole og  kompetansemålene

Hvis dette opplegget skal brukes i forbindelse med skoleprosjekter, kan innholdet knyttes til kompetansemålene under her.

Samfunnsfag:


Etter 4. årstrinn:

 • Bruke metodar for oppteljing og klassifisering i enkle samfunnsfaglege undersøkingar og presentere enkle uttrykk for mengd og storleik i diagram og tabellar

Lage en enkel kvantitativ spørreundersøkelse og få inn for eksempel 10 svar. Har du kjøpt klær den siste måneden? Hva? Hvor mye? Hva var grunn til at du kjøpe akkurat dette?  Og deretter bruke resultatene til å klassifieres hva de har kjøpt og hvorfor de har handlet.

Etter 7. årstrinn:

 • Gjennomføre og presentere undersøkingar som krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon frå tabellar og diagram
 • Beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

Etter VG1/VG2:

 • Bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling.

Naturfag

Etter 2. årstrinn

 • Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen.
 • Bruke sansene til å utforske verden i nærmiljøet

Etter 4. årstrinn

 • Praktisere kildesortering og hvorfor kildesortering er viktig
 • Beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

Eteter 7. årstrinn

 • Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid.
 • Trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon.
 • Beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling.

Etter 10. årstrinn

 • Formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem, og diskuter observasjoner og resultater i en rapport.

Matematikk

Etter 2. årstrinn

 • Finne informasjon i tekster eller praktiske sammenhenger, velge regneart og grunngi valget, bruke tabellkunnskap og utnytte sammenhenger mellom regneartene, vurdrere resultatet og presentere løsningen.

Etter 7. årstrinn

 • Planlegge og samle inn data i forbindelse med observasjoner, spørreundersøkelser og eksperiment.

Etter 10. årstrinn

 • Gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og anlaysere statistiske data og vise kildekritikk.

Etter VG1

 • Tolke, bearbeide, vurdere og drøfte matematisk innhold i ulike tekster.

Mat og Helse

Etter 4. årstrinn

 • Forstå enkel merking av varer

Etter 7. årstrinn

 • Diskuter produktinformasjon og reklame for ulike produkter
 • Vurdre, velge og handle miljøbevisst

Etter 10. årstrinn

 • Vurdere og velge varer ut fra etiske og bærekraftige kriterier

Kunst og håndverk

Etter 2. årstrinn

 • Lage enkle gjenstander (i papir og) tekstiler gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette.

Etter 4. årstrinn

 • Lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skur i ulike materialer.

Etter 7. årstrinn

 • Vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester.

Etter 10. årstrinn

 • Skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv
 • Designe produkter  ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
 • Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare

 

 

Fant du det du lette etter?

Hva lette du etter?